Kontakt


Pracownia  Witraży  Wytwarzanie  i  Konserwacja

Tomasz  Janek

ul.  Gnieźnieńska  87

62-006  JANIKOWO  k/Poznania

 tel.  507 85 13 20 

www.witraze-janek-synowie.com.pl

email:  biuro@witraze-janek-synowie.com.pl

lub

email:    info@witraze-janek.pl

Tel.  600 97 38 58 - Robert  Janek
Copyright all rights reserved          Witraże Janek kopiowanie wszelkie prawa zastrzeżone 2019