Historia pracowni


Firma powstała w 1908 roku, a jej założycielem był wybitny specjalista z Węgier artysta Dezydery Mocznay.

W tej pracowni Ryszard Janek poznawał wszelkie tajniki zawodu pod bacznym okiem mistrza Mocznaya.

Umiejętności swoje doskonalił również w Artystycznym Zakładzie Witrażownictwa i Malarstwa Kościelnego - Polichromia w Poznaniu.

W 1936 roku mistrz Dezydery Mocznay honorując wybitne zdolności, lojalność i oddanie przekazuje Ryszardowi Jankowi swoją firmę.

Początkowo działalność pracowni prowadzona była w Zbąszyniu skąd pochodził Ryszard Janek.

Po drugiej wojnie światowej firma została przeniesiona do Poznania. 

Tam prowadzona była nieprzerwanie w dzielnicy Łazarz do 1993 roku.

Obecnie prowadzona jest przez trzecie pokolenie witrażystów, mistrzów Tomasza i Roberta Janek wraz z ojcem Markiem w Janikowie k / Poznania.

Od początku prowadzenia działalności pracownia zrealizowała witraże w katedrach, kościołach, kaplicach, zborach, gmachach użyteczności publicznej, restauracjach, dworkach, willach, mieszkaniach, itd.

Pracownia witraży Janek jest firmą ze 110 letnią tradycją wykonywania witraży.

Jako spadkobiercy kunsztu artystycznego rzemiosła  witrażowego Dezyderego Mocznaya kontynuujemy solidną szkołę wielkopolską, poznańską, podtrzymując: wiedzę, doświadczenie i tradycje rodzinne.prev next

Copyright all rights reserved           Witraże Janek kopiowanie wszelkie prawa zastrzeżone 2021