Historia pracowni


Firma powstała w 1908 roku, a jej założycielem był wybitny specjalista z Węgier artysta Dezydery Mocznay.

W tej pracowni Ryszard Janek poznawał wszelkie tajniki zawodu pod bacznym okiem mistrza Mocznaya.

Umiejętności swoje doskonalił również w Artystycznym Zakładzie Witrażownictwa i Malarstwa Kościelnego - Polichromia w Poznaniu.

W 1936 roku mistrz Dezydery Mocznay honorując wybitne zdolności, lojalność i oddanie przekazuje Ryszardowi Jankowi swoją firmę.

Początkowo działalność pracowni prowadzona była w Zbąszyniu skąd pochodził Ryszard Janek.

Po drugiej wojnie światowej firma została przeniesiona do Poznania. 

Tam prowadzona była nieprzerwanie w dzielnicy Łazarz do 1993 roku.

Obecnie prowadzona jest przez trzecie pokolenie witrażystów, mistrzów Tomasza i Roberta Janek wraz z ojcem Markiem w Janikowie k / Poznania.

Od początku prowadzenia działalności pracownia zrealizowała witraże w katedrach, kościołach, kaplicach, zborach, gmachach użyteczności publicznej, restauracjach, dworkach, willach, mieszkaniach, itd.

Pracownia witraży Janek jest firmą z ponad 115 letnią tradycją wykonywania witraży.

Jako spadkobiercy kunsztu artystycznego rzemiosła  witrażowego Dezyderego Mocznaya kontynuujemy solidną szkołę wielkopolską, poznańską, podtrzymując: wiedzę, doświadczenie i tradycje rodzinne.prev next

Copyright all rights reserved           Witraże Janek kopiowanie wszelkie prawa zastrzeżone 2024