Specjalizujemy się w zakresie renowacji i konserwacji witraży w obiektach zabytkowych.

Prace renowacyjne i konserwatorskie witraży wykonujemy kompleksowo według potrzeb klienta z uwzględnieniem przeszkleń ochronnych zgodnymi z rozwiązaniami europejskimi i normami konserwatorskimi.


Copyright all rights reserved          Witraże Janek kopiowanie wszelkie prawa zastrzeżone 2024